1
2
3

اخبار اختصاصی

بازدید معاون درمان دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)رشت

بازدید معاون درمان دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)رشت

1401/11/06
سی و پنجمین اهدای عضو و پیوند در گیلان انجام شد

سی و پنجمین اهدای عضو و پیوند در گیلان انجام شد

1401/11/05
پلمب یک مطب پزشکی غیر مجاز در شهرستان رشت

پلمب یک مطب پزشکی غیر مجاز در شهرستان رشت

1401/11/04
برگزاری نخستین جلسه هماهنگی اجرای نظام ارجاع الکترونیک با بیمه سلامت

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی اجرای نظام ارجاع الکترونیک با بیمه سلامت

1401/11/04
برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی استان گیلان

برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی استان گیلان

1401/11/04
برگزاری ملاقات مردمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برگزاری ملاقات مردمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1401/11/04
برگزاری وبینار آموزش مداوم زایمان فیزیولوژیک

برگزاری وبینار آموزش مداوم زایمان فیزیولوژیک

1401/11/04
برگزاری جلسه راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری سطح دو

برگزاری جلسه راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری سطح دو

1401/11/03
برگزاری هفتمین جلسه بررسی فرایند نظام ارجاع الکترونیک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان

برگزاری هفتمین جلسه بررسی فرایند نظام ارجاع الکترونیک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان

1401/11/02
کارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک PMTCT

کارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک PMTCT

1401/10/28
برگزاری جلسه بخش IVF با حضور معاون درمان دانشگاه در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

برگزاری جلسه بخش IVF با حضور معاون درمان دانشگاه در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

1401/10/26
وبینار باز آموزی و تربیت کارکنان و ارائه دهندگان خدمت

وبینار باز آموزی و تربیت کارکنان و ارائه دهندگان خدمت

1401/10/26
برگزاری ششمین جلسه نظام ارجاع الکترونیک در مرکز بهداشت شهرستان رشت

برگزاری ششمین جلسه نظام ارجاع الکترونیک در مرکز بهداشت شهرستان رشت

1401/10/26
برگزاری نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برگزاری نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1401/10/25
حفظ حقوق ذینفعان در مرکز پورسینا با بهره‌گیری از توان مالی و مدیریت شرکت تبسم

حفظ حقوق ذینفعان در مرکز پورسینا با بهره‌گیری از توان مالی و مدیریت شرکت تبسم

1401/10/24
آغاز توزیع رایگان داروی بیماران SMA قطب گیلان

آغاز توزیع رایگان داروی بیماران SMA قطب گیلان

1401/10/19
آماده‌باش کامل مراکز آموزشی و درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس گیلان با توجه به هشدار سازمان هواشناسی در پی احتمال بارش برف

آماده‌باش کامل مراکز آموزشی و درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس گیلان با توجه به هشدار سازمان هواشناسی در پی احتمال بارش برف

1401/10/19
برگزاری جلسه بررسی فرآیند نظام ارجاع الکترونیک در شبکه بهداشت و درمان صومعه‌سرا

برگزاری جلسه بررسی فرآیند نظام ارجاع الکترونیک در شبکه بهداشت و درمان صومعه‌سرا

1401/10/18
آرشیو
آرشیو