استاندارهای خدمات به همراه راهنمای تجویز

شناسنامه و استاندارد خدمات

شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای

خدمات جراحی لاپاراسکوپی

 دریافت نامه های مربوطه:

راهنمای تجویز گروه طب هوا ، فضا و زیر سطحی گروه طب هوا، فضا و زیر سطح

فهرست آنتی بیوتیک ها

راهنمای طبابت بالینی اقدامات تشخیصی بیماران مشکوک به ترومای گردن

بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه مشمول بیمه پایه

استانداردهای خدمت کاتاراکت و تزریق آواستین

 استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه ریه

EBUS 

TBLB 

استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز درمان بیماریهای موکوپلی ساکاریدوز

 

 شیوه نامه درمان آهن زدایی در بیماران تالاسمی

تواتر یا سقف ارائه خدمات

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی تشخیص و درمان آمبولی ریه 

 ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطانی

اصلاحیه استاندارد خرید راهبردی بیمه ای خدمات ریه و سی تی اسکن

ابلاغ استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق

جهت دریافت فایل ابلاغ استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق کلیک کنید

ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی

جهت دریافت ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی کلیک کنید

ابلاغ پرتکل درمان و راهنمای تجویزداروهای بیماری ام اس

جهت دریافت ابلاغ پرتکل درمان و راهنمای تجویزداروهای بیماری ام اس کلیک کنید

استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی

جهت دریافت ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی کلیک کنید

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی

جهت دریافت استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی کلیک کنید

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای

جهت دریافت استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای کلیک کنید

استانداردهایخرید راهبردی بیمه ای تجویز سورفکتانت در نوزادان

ابلاغ استانداردهای سزارین هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنیناستانداردهای سزارین هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنین

راهنمای طبابت بالینی درد

ابلاغ استانداردهای تراکم سنجش استخوان، تزریق سورفاکتانت در نوزادان و خدمات پزشکی خواب

ابلاغ استاندارد مصرف آسیب رسان و وابستگی به الکل در واحدهای سرپایی 

ابلاغ استانداردخرید راهبردی بیمه ای ضوابط اجرایی گروه قلب و عروق

هت دریافت استانداردخرید راهبردی بیمه ای ضوابط اجرایی گروه قلب و عروق کلیک کنید

 راهنماهای بالینی تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ و معده در ایران

جهت دریافت فایلهای راهنما کلیک کنید                             

 ابلاغ راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومبن باند، انوکساپارین و IVIg

  جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید      

ابلاغیه نحوه پرداخت کد ملی( 901620 ) ارزیابی و برنامه ریزی برای فیزیوتراپی بیمار به ازای

هر دوره فیزیوتراپی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

ابلاغ استاندارد های بیماریهای ریه -نسخه دوم

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت  دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد ارزیابی برای فیزیوتراپی بیمار و دو راهنمای طبابت بالینی

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

ابلاغ استانداردهای درمان اختلالات کف  لگن

جهت دریافت فایل راهنما اینجا کلیک کنید 

مشاهده فایل pdf1

مشاهده فایل pdf2

 مشاهده فایل pdf3

مشاهده فایل pdf4

مشاهده فایل pdf5 

مشاهده فایل pdf6

مشاهده فایل pdf7 

 ابلاغ شناسنامه خدمت تغذیه در کبد چرب و درمان سوء تغذیه کودکان

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد خدمت OCT چشم

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

ابلاغ 20استاندارد گروه ژنتیک 

 مشاهده pdf1

  مشاهده pdf2

  مشاهده pdf3

  مشاهده pdf4

  مشاهده pdf5

  مشاهده pdf6

  مشاهده pdf7

  مشاهده pdf8

  مشاهده pdf9

  مشاهده pdf10

  مشاهده pdf11

  مشاهده pdf12

  مشاهده pdf13

  مشاهده pdf14

  مشاهده pdf15

  مشاهده pdf16

  مشاهده pdf17

  مشاهده pdf18

  مشاهده pdf19

  مشاهده pdf20

 ابلاغ استاندارد اکوکاریوگرافی جنین

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد های پزشکی هسته ای

 مشاهده pdf1

 مشاهده Pdf2

 مشاهده pdf3

مشاهده pdf4

 مشاهده pdf5

 مشاهده pdf6

 مشاهده pdf7

 ابلاغ استاندار بخش مراقبت های ویژه سکته مغزی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پوشش بیمه ای داروی ماستینتان 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

ابلاغ استاندارد ارائه مراقبتهای در منزل به بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن پیشرفته و مراقبت از

بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

  جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

 شیوه نامه فرایند اجرایی برداشت نسوج پیوندی در واحدهای فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پوشش - بیمه ای داروی ماستینتا

جهت مشاهده فایل راهنما کلیک کنید

ابلاغ پروتکل جامع سوختگی 

جهت مشاهده فایل راهنما کلیک کنید 

  ابلاغ نسخه دوم پروتکل تشخیصی درمانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS)

  جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید     

راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به COVID-1

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ نسخه دوم استاندارد ارائه خدمت کاتاراکت و تزریق آوستین

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 ابلاغ استاندارد های ژنتیک

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 نسخه دوم راهنمای تجویز داروی انوکساپارین سدیم

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 راهنمای تجویز داروهای ریتوکسیماب در درمان میاستنی گراویس،میزو پروستول ،ATG،HM

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 دستورالعمل توزیع، تجویز و مصرف داروی رمدسیویر

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 ابلاغ استاندارد ارائه خدمت فتوتراپی در نوزادان مبتلا به زردی در منزل

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ نسخه دوم استاندارد ارائه خدمات طب هوا و فضا

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

 ابلاغ استانداردهای ارائه خدمات گروه ارولوژی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت  فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت  فیل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت  فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ پروتکل های روان درمانی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای بالینی احیای وریدی مصدومان بزرگسال ترومایی بعد از تثبیت راه هوایی و تنفسی

  جهت دریافت فایل  راهنما کلیک کنید 

راهنمای رقیق سازی حاد خون با حفظ حجم طبیعی 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ECGروتین  در حالت خواب یا هوشیاری یا کما 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید  

ابلاغ نسخه دوم راهنمای تجویز ATGوIVIG 

 جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

ابلاغ استانداردهایاکو کاردیو گرافی( نسخه دوم )

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی آهن زدایی در بیماران تالاسمی

جهت دریافت فایل راهنما کلیک کنید 

ابلاغ پروتکل اکسیژن درمانی 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

  ابلاغ استاندارد ترومبولیتیک تراپی - تجویز مهار کننده Ib/IIIaداخل کرونر

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

ابلاغ تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 99

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ اصلاحیه تعرفه های خدمات تشخیصی

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

  جهت دریافت فایل کلیک کنید

  جهت دریافت فایل کلیک کنید

  جهت دریافت فایل کلیک کنید

 ابلاغ استاندارد خدمت تحریک مغناطیسی مغزی

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 نحوه پوشش بیمه ای آزمایش PCRدر خدمات اعمال گلوبال

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید  

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد معاینه جامع شبکیه چشم نوزاد نارس

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استانداردهای طب اورژانس 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

ابلاغ راهنمای تجویز داروی اریتروپوتین 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

ابلاغ استاندارد های پزشکی قانونی

جهت دریافت فایل کلیک کنید  

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی پیرفنیدون

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد های جراحی چاقی نسخه دوم

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد های توانبخشی قلبی، ریوی و کرونا

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد توانبخشی 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 ابلاغ استاندارد انتخاب و فیتینگ سمعک

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 SVF ،PRP ، ابلاغ استانداردهای خدمات سلول در

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ نسخه دوم استاندارد فیزیوتراپی

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد ایمونوهیستوشیمی

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

دستورالعمل ارایه خدمت در بخش مراقبت های ویژه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز داروی رمدسیویر 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ تعرفه تشخیصی درمانی 1400 - دولتی ،عمومی غیر دولتی ، خیریه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد خدمت گفتار درمانی  بهار 1400

ابلاغ مسیر بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان معده - بهار   1400

 ابلاغ استاندارد حذف برنامه ریزی کامل عمل جراحی فانکشنال با دستگاه استریوتاکسی

 ابلاغ پوشش بیمه ای خدمات و داروهای جدید

 دستورالعمل ارائه خدمت در بخش مراقبت های ویژه

 ابلاغ مسیر بالینی مدیریت خونریزی های مامایی

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

استاندارد بخش icu

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه خدمات داروئی در سال 1400-وزیر

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

ابلاغ دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد خدمت crrt هموفیلتراسیون و درمان های مداوم جایگزینی کلیوی

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ پروتکل تشخیصی درمانی بیماری 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد خدمت معاینه جامع شبکه نوزادان از طریق تصویر برداری پزشکی 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای تجویز داروهای ستوکسیهاب در بالغین

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ شناسنامه و استاندارد بخش اورژانس بیمارستان

جهت دریافت لینک کلیک  کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 

ابلاغ تعرفه گلوبال خدمت پلاکت فرنویس

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

دستورالعمل کشوری بانک های خون بند ناف 

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد خدمت تعویض پلاسمای درمانی یا (TPE) Therapeutic Plasma exchange 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات طب اورژانس

 جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد خدمت «ویزیت و خدمات دوران بارداری کارشناس و کارشناسان ارشد مامایی» 

جهت دریافت لینک کلیک کنید

 ابلاغ نسخه دوم شناسنامه و استانداردهای خدمات زنان -

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

ابلاغ استاندارد خدمت تراکم سنجی استخوان (نسخه دوم)

جهت دریافت لینک کلیک کنید

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی بواسیزوماب در بالغین

 جهت دریافت لینک کلیک کنید

 ابلاغ شناسنامه و استاندارد آماده سازی محلولهای تزریقی شیمی درمانی (حجیم و غیر حجیم)

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای تجویز داروی بواسیزوماب در بالغین

جهت دریافت لینک  کلیک کنید 

 ابلاغ استاندارد خدمت تراکم استخوان

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 گایدلاین - 6123 ابلاغ اصلاحیه استاندارد درمانهای مداوم جایگزین کلیوی

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ پروتکل تشخیصی درمانی بیماری

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ پروتکل تشخیص و درمان بیماری ام اس 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ نسخه دوم استاندارد خدمت دستگاه گوارش

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت ویزیت تکاملی گسترده کودکان

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان پروستات

جهت دریافت لینک کلیک کنید

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

ابلاغ ارائه خدمات به بیماران زخم پای دیابتی

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 8483-اصلاحیه دستورالعمل مرتبط با بخش icu

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ پروتکل تشخیص و درمان بیماری ام اس 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای تجویز داروهای ATG و IVIG (نسخه سوم)

جهت دریافت لینک کلیک کنید

 جهت دریافت لینک کلیک کنید 

 ابلاغ نسخه دوم استاندارد خدمت دستگاه گوارش

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

 ابلاغ راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان پروستات

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کلیک کنید 

جهت دریافت لینک کنیک کنید 

 ابلاغیه پوشش بیماری آزمایشات الگوریتیک مادران باردار

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید 

ابلاغ دو شناسنامه خدمت ارائه مشاور مزون

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ شناسنامه و استانداردهای خدمات تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به  بیماری نارسایی مزمن کلیوی...

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ شناسنامه و استانداردهای خدمات تغذیه درمانی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز توسیلز وماب

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

مصوبه هشتادودوم شورا عالی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اعلام تعرفه خدمات انتقال خون جهت گردشگران و توریسم درمانی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی درمان های غیر جراحی بیماری های پریودنتال

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پروتکل درمان مسمومیت

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تجویز واکسن

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز داروی تموسیلین

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اصلاحیه استاندارد خونگیری

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

خدمات نازایی و ناباروری

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ مصوبه پوشش بیمه محلول استنشاقی تیوتروپیوم-11913

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پوشش بیمه ای اورولیموس-9774

جهت دریافت فایل کلیک کنید

شرایط پوشش بیمه داروی اکرلیزوماب-5951

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغیه پوشش بیمه ای واکسن پنوموکوک پلی والان-9770

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پوشش بیمه ای داروی سونیتینیب-9773

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پوشش بیمه ای خدمات نازایی و ناباروری-11984

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

 ابلاغ پوشش بیمه ای داروی سونتینیت-9705

جهت دریافت فایل کلیک کنید

بخشنامه دبیرخانه شورایعالی بیمه درپاسخ به "استعلام تعرفه خدمات روانشناسی ومشاوره"-119112

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد اعمال مداخله قلبی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

12408تعرفه- نحوه محاسبه وپرداخت جزء حرفه ای خدمات ارائه شده دربخش اورژانس برای پزشکان واعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز داروی پانیتو مومب

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پوشش بیمه داروی توسیلیزوماب-6372

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ پوشش بیمه ای تجهیزات کانتر نرمال ابلشین داخل رحمی-9559

جهت دریافت فایل کلیک کنید

برقراری پوشش بیمه متهمین-فوری-مهم-12359

جهت دریافت فایل کلیک کنید

گایدلاین- 11270 ابلاغ راهنمای تجویز داروی تموسیلین (TEMOCILLIN)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

گایدلاین-ابلاغ دوشناسنامه واستاندارد خدمت ارائه مشاوره فردی ومشاوره گروهی طب پیشگیری وبا مداخلات کاهنده ریسک فاکتورها -9560

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه -تعرفه خدمات سلول درمانی-چ10185

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نسخه دوم استانداردهای خدمت موکوپلی ساکاریدوز

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ پروتکل پیشگیری ،تشخیص و درمان موکورمایکوزیس در همه گیری کووید-19

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت آزمایش گازهای خونی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

پیاده سازی کد اصالت دارو و تجهیزات پزشکی-5952

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ پروتکل تغذیه درمانی پزشکی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اصلاحیه استانداردخونگیری

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه- اصلاحیه شرح کد901835 -معاینه جسد وصدورجواز دفن-11374

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخصوص پرداخت مشوق برای آماده سازی وثبت گزارش های ساختارمند آسیب شناسی سرطان-چ10768

جهت دریافت فایل کلیک کنید

گایدلاین--9168 ابلاغ شناسنامه و استانداردهای خدمت تلفیق دارویی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

گایدلاین- استانداردهای خدمات تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری - نارسایی مزمن کلیوی(بزرگسالان)، بیماری های التهابی روده، فیبروز سیستیک-10064

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ تعرفه صدورگواهی فوت-9655

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

کدینگ خدمات آمبولانس هوایی-6107

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ پوشش بیمه ای تجهیزات کانتر نرمال ابلشین داخل رحمی-9559

جهت دریافت فایل کلیک کنید

8483-اصلاحیه دستورالعمل مرتبط با بخشicu

 جهت دریافت فایل کلیک کنید

7417-کد تخت پیوند مغز استخوان-6196

جهت دریافت فایل کلیک کنید

گایدلاین-ابلاغ شناسنامه و استانداردهای خدمات تغذیه درمانی-9801

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نحوه محاسبه وپرداخت کدملی خدمت تزریق خون یا فراورده های خونی به هرروش دربالغین به ازای هرواحد7717

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دو راهنمای بالینی پروفیلاکسی ترومبو آمبولی در بیماران ارتوپدی و آرترو پلاستی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نصب بر چسب اصالت بر تجهیزات-7765

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نسخه دوم پروتکل تشخیصی و درمانی بیماری سیستیک فیبروزیس (Cystic Fibrosis)

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

درخواست تذکر به سازمان بیمه تامین اجتماعی-7243

جهت دریافت لینک کلیک کنید

ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت دستورالعمل تشکیل بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه‌ای در بیمارستان‌ها

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ نحوه پرداخت بیمه ای کدینگ خدمت 500031PCNL-13764

جهت دریافت فایل کلیک کنید

  هزینه کیف بهداشتی-13932

جهت دریافت فایل کلیک کنید

13936-ابلاغ نحوه محاسبه خدمات ستاره داربرای مشمولین مصوبه شماره چ55757

جهت دریافت فایل  کلیک کنید

عطف به ارسال الکترونیک اسنادو پرونده نیروهای مسلح-224

جهت دریافت فایل کلیک کنید
ابلاغ دستورالعمل حمایت از بیماران سوختگی-14133   

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز دارویIVGI

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز فاکتورهای انعقادی در اختلالات خونریزی دهنده ارثی/اکتسابی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغیه پوشش بیمه ای داروی پانیتو مومب -12100

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد درمانی جهت درمان صرع مقاوم(vns vagal nerve stimulation )

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

عدم پرداخت اسناد هزینه های سازمانهای بیمه گر-14355

جهت دریافت فایل کلیک کنید

اسناد بیمه نیروهای مسلح-14401

جهت دریافت فایل کلیک کنید

نحوه محاسبه خدمات مربوط به به تخت های اکسترا-15047

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد ارائه خدمت در بانک شیر مادر

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دستور العمل مراقبت از پوست نوزاد

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ کدهای مدیریت خدمات دارویی جهت اجرا-41795-مهم-فوری

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد گلوبال

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد درمانی VNS (vagal nerve stimulation) جهت درمان صرع مقاوم

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

آزمایش TYPINGبسته حمایتی-14900

جهت دریافت فایل کلیک کنید

دستورالعمل تبادل اطلاعات کشور بیمه ای-13223

جهت دریافت فایل کلیک کنید

تعبیه استنت در رگ-16178

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغیه کدینگ دندانپزشکی -16626

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز فاکتورهای انعقادی در اختلالات خونریزی دهنده ارثی/اکتسابی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز فاکتورهای انعقادی در اختلالات خونریزی دهنده ارثی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

دستورالعمل تنظیم سند صورتحساب خدمات پیوند اعضا-17193

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه خدمات داروئی در سال 1400-وزیر

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ شرایط پرداخت 2 k به مسئولین آزمایشگاه-17158

جهت دریافت لینک کلیک کنید

ابلاغ پروتکل تشخیص میاستنی گراویس

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز اسپری های تنفسی

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ راهنمای تجویز داروی بوسنتان

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد خدمت تعویض دریچه آئورت بدون نیاز به بخیه

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت مشاوره فارماکوتراپی بیماران بستری و شناسنامه و استاندارد خدمت تلفیق دارویی بیماران بستری با استناد ابلاغ مجدد کدهای 902025 و902026

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

ابلاغ استاندارد آموزش و مدیریت بیمار دیالیز صفاقی توسط پزشکان دوره دیده به همراه راهنمای تجویز محلول های دیالیز صفاقی در دو جمعیت اطفال و بزرگسال

جهت دریافت فایل کلیک کنید

جهت دریافت فایل کلیک کنید

فایل الکترونیک کتاب طبقه بندی بیمارستانهای ایران

جهت دریافت فایل کلیک کنید

 

 

 
خدمات جراحی لاپاروسکوپی - یک
 دریافت نامه های مربوطه:
 
 
راهنمای تجویز گروه طب هوا ، فضا و زیر سطحی گروه طب هوا، فضا و زیر سطحی
 
 
فهرست آنتی بیوتیک ها
 
 
راهنمای طبابت بالینی اقدامات تشخیصی بیماران مشکوک به ترومای گردن
 
 
بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه مشمول بیمه پایه
 
 
استانداردهای خدمت کاتاراکت و تزریق آواستین
 
 
 استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه ریه
 

استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز درمان بیماریهای موکوپلی ساکاریدوز

 
 شیوه نامه درمان آهن زدایی در بیماران تالاسمی
 
 
تواتر یا سقف ارائه خدمات
 
 

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی تشخیص و درمان آمبولی ریه 

 
 ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطانی
 
 
اصلاحیه استاندارد خرید راهبردی بیمه ای خدمات ریه و سی تی اسکن 
 
 

ابلاغ استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق

جهت دریافت فایل ابلاغ استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی وضوابط اجرایی خدماتگرومتخصصی قلب وعروق کلیک کنید

ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی

جهت دریافت ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی کلیک کنید

ابلاغ پرتکل درمان و راهنمای تجویزداروهایبیماری ام اس
 

جهت دریافت ابلاغ پرتکل درمان و راهنمای تجویزداروهای بیماری ام اس کلیک کنید

استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی
 
جهت دریافت ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی کلیک کنید
 
استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی
 
جهت دریافت استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی کلیک کنید 
 
استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای
 
جهت دریافت استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای کلیک کنید
 

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای تجویز سورفکتانت در نوزادان

 

ابلاغ استانداردهای سزارین هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنیناستانداردهای سزارین هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنین

 
راهنمای طبابت بالینی درد
 
 

ابلاغ استانداردهای تراکم سنجش استخوان، تزریق سورفاکتانت در نوزادان و خدمات پزشکی خواب

 

 
 
ابلاغ استاندارد مصرف آسیب رسان و وابستگی به الکل در واحدهای سرپایی 
 
 
 
ابلاغ استانداردخرید راهبردی بیمه ای ضوابط اجرایی گروه قلب و عروق 
 
 
 راهنماهای بالینی تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ و معده در ایران 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1400