نام: فرزانه
نام خانوادگی:
سیدغریب
سمت : رئیس اداره صدور پروانه های دانشگاه علوم پزشکی 
تحصیلات: کارشناس  ارشدمدیریت اجرایی
آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400