پدافند غیر عامل به مجموعه ای از اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ؛تداوم،فعالیت های ضروری ،ارتقای پایداری ملی وتسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و بروز بحرانها اطلاق میشود 
آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400