عملکرد جاری: دریافت لوح فشرده آمار و اطلاعات بستری و ترخیص بخش ها، اقدامات پاراکلینیکی، ویزیت درمانگاهی و اعمال جراحی(بر اساس فرم های نظام نوین آماری)، آمار عملکرد اور‍ژانس(فرم شماره 1 اورژانس با 12 آیتم)، آمار تصادفات و مشخصات بیماران تصادفی، فرم اعزام و برنامه آنکال پزشکان متخصص بیمارستانها بصورت ماهانه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد.

کنترل صحت آمار دریافتی توسط کارشناس آمار، که در صورت مشاهده اشتباه یا ناهماهنگی در آمار بیمارستان، در حضور رابط آماری مربوطه، به اصلاح اشتباه مورد نظر پرداخته می شود.

جمع بندی آمار دریافتی از کل بیمارستانها، هر ماهه بصورت تجمعی با ماههای قبل.

ارائه آمار کلی و یا برحسب مورد به معاون درمان، مدیر درمان و مدیر نظارت، سایر معاونت ها، ریاست و هیئت امناء دانشگاه و یا نهاد های دیگر.

جمع آوری عملکرد واحدهای ستاد درمان به صورت سالانه، تهیه گزارش جامع جهت ارائه به معاون درمان، تهیه گزارش خلاصه جهت ارائه به هیئت امناء.

 عملکرد موردی: دریافت نامه های ارجاع شده از سوی معاون درمان یا مدیران قائم مقام وی، تهیه و تجمیع آمار درخواستی و ارائه آن به واحد یا نهاد درخواست کننده.

 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400