نظارت بر فعالیت و عملکرد واحد های درمانی ذیل:
درمانگاه دندانپزشکی (عمومی-تخصصی)
بهداران تجربی
ساخت دندان و پروتز دندانی
تغذیه
موسسات فیزیوتراپی
بیمارستان ها
مراکز جراحی محدود
درمانگاه ها(عمومی-تخصصی)
مطب ها(پزشکی-دنداپزشکی)
دفاترکار(مامایی-بینایی سنجی-گفتار درمانی-کار درمانی)و مراکز جامع توانبخشی )
ارتوپدی فنی
آمبولانس خصوصی
موسسه ساخت و فروش عینک طبی
مرکز ناباروری
مراکز درمان سوء مصرف مواد
مراکز تصویربرداری
موسسات رادیولوژی
مرکز ارایه خدمات بالینی در منزل
مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری در منزل
رسیدگی به شکایات مردمی در امور درمان
نظارت بر اجرای استانداردهای تشخیصی و درمانی و ابلاغ ظوابط و مقررات جاری
نظارت بر رعایت تعرفه های پزشکی
برخورد با مراکز غیر مجاز و فاقد صلاحیت در امور درمان
نظارت بر اورژانس مراکز درمانی
آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400