نام دکتر سید رشید 

نام خانوادگی: میر فلاح 

سمت: سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه

تلفن : 33327391-013

پست الکترونیک :

 

  

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400