نام: فرزانه
نام خانوادگی:
سید غریب
سمت : رئیس اداره صدور پروانه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تحصیلات: کارشناس
ارشد مدیریت اجرایی
 
شرح وظایف
  • صدور موافقت اصولی افزایش بخش و تجهیزات سرمایه ای
  • تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی
  • صدور موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی
  • صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی
  • فرآیند های پس از اخذ پروانه بهره بردای مانند: تغییر موسس، تغییر مسول فنی، تغییر نوبت کاری، افزایش بخش و تجهیزات
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400