نام : نسیم

نام خانوادگی : ابوالفتحی

سمت : کارشناس صدور پروانه

تحصیلات : کارشناس پرستاری

 

نام :بهرام

نام خانوادگی :باوفا

سمت :کارشناس صدور پروانه  

تحصیلات :کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

 

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400