دستورالعملها
دستورالعمل تاسیس ، مدیریت و نظارت بر موسسات دولتی و خصوصی
 
دستورالعمل تاسیس ، مدیریت و نظارت بر مراکز موضوع قانون ماده 15
 
 
 
 
 
بخشنامه مربوط به تعرفعه جدید سال1391
 
 
 
 
 
 
دستورالعملهای جلوگیری از مسمومیت اتفاقی افراد غیر مبتلا به سوء مصرف مواد و کودکان 
 
 
 
 تابلوی مراکز درمان سوء مصرف مواد 
اندازه : حداکثر 1متر در 70 سانت

دستورالعملهای تمدید
 
 
 
 
 
 
دفتر درآمد - هزینه
 
ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت مراکز درمان
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400