مسئول واحد صدور پروانه : خانم سیده فرزانه غریب
تحصیلات :کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 
شرح وظایف : صدور ، تمدید و انجام کلیه امور مربوط به پروانه موسسات پزشکی و پیراپزشکی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل : بیمارستانها ، مراکز جراحی محدو د ، درمانگاههای تخصصی و عمومی ، مراکز تصویربرداری ، موسسات رادیولوژی و سونوگرافی ، موسسات پزشکی هسته ای ، موسسات رادیوتراپی ، مراکز درمان سوءمصرف مواد ، مراکز ارائه خدمات آمبولانس خصوصی ، موسسات فیزیوتراپی و  
 
 
 
صدور پروانه دائم
 
 
 
 
صدور پروانه موسسات
 
موافقت اصولی
 
 
 
بهره برداری
 
 
 
مجوز فعالیت محدود در مطب
 
 
 صدور پروانه لابراتوار داندانپزشکی
 
 
 
تمدید پروانه موسسات پزشکی و پیراپزشکی
 
 
 
 
 
 
اخبار
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400