این واحد زیر مجموعه مدیریت امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان می باشد که با هدف ارتقای کیفیت خدمات غذایی و استقرار نظام تغذیه بالینی در بیمارستانهای تحت پوشش با اعضای زیر فعالیت می نماید.               

نام و نام خانوادگی : سمیه پورعبداللهی

سمت : مسئول تغذیه بالینی

تحصیلات : کارشناس علوم تغذیه

 

نام و نام خانوادگی : زهرا یوسفی چکووری

سمت : کارشناس تغذیه بالینی

تحصیلات : کارشناس علوم تغذیه

شرح وظایف واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت متبوع
 • مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه (نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، پرستاری و ...)
 • همکاری با واحد تغذیه معاونت بهداشت برای اجرای سند ملی تغذیه در بخش درمان
 • تعامل برون بخشی و درون بخشی با سازمان ها و ادارات مرتبط با برنامه های تغذیه بالینی
 • همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی بیمارستان ها و تکمیل سنجه های اعتبار بخشی و چک لیست های تغذیه
 • تعامل نزدیک و همکاری با گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • نیاز سنجی و تلاش برای تأمین و توزیع نیروی انسانی تغذیه در مراکز درمانی تابعه دانشگاه
 • ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت متبوع به شیوه الزام آور از لحاظ اجرایی به مراکزدرمانی تابعه
 • تشکیل جلسات توجیهی آموزشی دوره ای برای کارشناسان تغذیه مراکز درمانی تابعه
 • انجام بازدید های دوره ای منظم جهت اطمینان از پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه
 • ارائه بازخورد به بیمارستان ها از بازدیدهای انجام شده
 • بررسی گزارشات واصله از بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه و ارسال بازخورد های دوره ای به آنها
 • ابلاغ، مدیریت و نظارت بر اجرای ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای تابعه
 • سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان های تابعه
 • حضور در کمیته فنی و نظارت بر عقد قراردادهای دانشگاه با پیمانکاران تغذیه بیمارستانهای تابعه
 • نظارت بر دفاترکار تغذیه و رژیم درمانی
 • تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان تغذیه بیمارستان ها
 • شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی- مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
 • نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی- ترجیحا" مطابق با برنامه های آموزش مداوم تغذیه بالینی- جهت کارشناسان تغذیه بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه و سایر پرسنل مرتبط در بیمارستانهای تابعه
 • نظارت، کنترل و یکپارچه سازی مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستانهای تابعه
 • تهیه متون آموزشی در خصوص تغذیه در بیماری های شایع در منطقه با همکاری کارشناسان تغذیه بیمارستان ها و توزیع در مراکز درمانی در مناسبت های مرتبط

 

آخرین بروز رسانی : 28 مهر 1400