نام :منیره 

نام خانوادگی:  فلک باز

تحصیلات :  دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

سمت : مدیر درمان

آدرس محل کار : رشت - خ نامجو - روبروی دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معاون درمان طبقه سوم

تلفن : 33327391-013

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400