کاربرد فرکانسن رادیوی- آر آف

فرم ها و دستورالعمل ها 

دستورالعمل بازنگری شده تغذیه تکمیلی کودکان - 1396

دستورالعمل کمیته مستقل تغذیه بالینی  بیمارستان ها  

 دستورالعمل های تغذیه- کووید 19

 دستورالعمل حمایت های تغذیه ای بیماران مبتلا به کووید-19 نسخه 02

 دستورالعمل حمایت های تغذیه ای جهت مراقبت در خانه بیماران مبتلا به کووید-19 نسخه 01

 دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در نقاهتگاه ها- نسخه 02

 دستورالعمل منوی غذایی در بیماران سرپایی و بستری مشکوک و یا مبتلا به کووید-19 نسخه 02

 چالش ها، راهکارها و ضوابط اجرایی حمایت های تغذیه ای و تداخلات غذایی در دارودرمانی بیماری کووید- 19

 جزوه آموزشی تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا- بسیج تغذیه سال 99

به مناسبت بسیج تغذیه سالم-پیام های تغذیه ای کرونا

 پروتکل مراقبت های تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری مبتلا به کووید-19

دستورالعمل ساماندهی سبد غذایی حمایتی برای خانوارهای نیازمند و بیماران مبتلا به کووید19 

سیاست ها اجرایی و ضوابط بخش تغذیه بیمارستان های کشور- ویرایش 1397

 

آخرین بروز رسانی : 28 مهر 1400