اطلاعیه شماره یازده - راهکارهای اجرای دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز. لطفا ً جهت دریافت لیست خدمات آزمایشگاهی روی لینک روبرو کلیک کنید( فهرست برنامه کاهش فرانشیز ) 
( جهت دریافت متن تفاهم نامه لطفا ً کلیک کنید )
 
 
 
 
 
جلسه تحول نظام سلامت چهارشنبه 1394/05/14 - فرمت ارائه گزارش آماری
 
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400