فرمها ، دستورالعملها و آیین نامه ها
 

          نسخه پنجم راهنمای تشخیص و درمان COVID.19 در کودکان 

              جهت دریافت فایل  کلیک کنید 

       آمادگی و مدیریت موج ششم اپیدمی کووید

       جهت دریافت فایل کلیک کنید

 

راهنمای بالینی پرستاری

Nursing Practice Guideline 
 

فهرست مطالب                                                               

 

 

 

فصل اول: اقدامات عمومی  در پرستاری    

 

فصل دوم: مراقبت پرستاری از مشکلات  سیستم مغز و اعصاب

 

فصل سوم: مراقبت پرستاری از مشکلات چشم، گوش، حلق و بینی 

 

فصل چهارم: مراقبت پرستاری از مشکلات سیستم تنفسی

 

فصل پنجم: مراقبت پرستاری از مشکلات سیستم قلب و عروق  و بیماری های خون

 

فصل ششم: مراقبت پرستاری از مشکلات سیستم گوارش

 

فصل هفتم: مراقبت پرستاری از مشکلات غدد مترشحه داخلی

 

فصل هشتم: مراقبت پرستاری از مشکلات عضلانی- اسکلتی

 

فصل نهم: مراقبت پرستاری در اختلال مایعات بدن و سیستم ادراری- تناسلی

 

فصل دهم: مراقبت پرستاری از مشکلات پوست و سوختگی

 

فصل یازدهم: مراقبت پرستاری از مشکلات اعصاب و روان

 

فصل دوازدهم: مراقبت پرستاری در بیماران مبتلا به سرطان

 

فصل سیزدهم: مراقبت پرستاری از سالمندان

 

فصل چهاردهم: پرستاری در بحران

 

فصل پانزدهم: مراقبت پرستاری در بخش های ویژه

 

فصل شانزدهم: مراقبت پرستاری در اورژانس و اتاق عمل

 

 

 

 

برنامه توسعه شغلی
 
 
 
 
FMEA
 
کاربرگ FMEA 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400